Трудово право

Posted on by

Трудово право

Трудово право

Трудово право – Адвокат Юрий Митев +359 88 855 38 28, +359 58 603 457 mit_prudence@abv.bg Добрич, ул. Независимост 14, ет. 5, офис 504

  • Консултации във връзка със сключване на индивидуални и колективни трудови договори;
  • Изготвяне на индивидуални и колективни трудови договори;
  • Консултации във връзка с възникнали спорове между търговски дружества и работници или служители;
  • Процесуално представителство във връзка със спорове между дружества и работници или служители;
  • Консултации във връзка с правата на работодателя и правата на работниците и служителите;
  • Представителство пред Инспекцията по труда и други държавни органи във връзка с трудовите правоотношения;
  • Консултации при прехвърляне, изкупуване на предприятия;
  • Консултации и представителство във връзка с прекратяване на трудови и колективни договори;

Адвокатски услуги. Правни съвети и консултации. Всички права запазени!