Административно право

Posted on by

Административно право

Административно представителство

Административно право – Адвокат Юрий Митев +359 88 855 38 28, +359 58 603 457 mit_prudence@abv.bg

  • Представителство пред всички държавни и общински инстанции във връзка с възникнали търговски и граждански казуси.
  • Оспорване на издадени административни актове.
  • Консултации във връзка с представителството пред административните държавни и общински органи.