Наследствено право

Posted on by

Наследствено право

Наследствено право

Наследствено право Адвокат Юрий Митев +359 88 855 38 28, +359 58 603 457 mit_prudence@abv.bg Добрич, ул.Независимост 14, офис 504

  • Консултации във връзка с уточняване на наследствени права;
  • Представителство във връзка с наследствени спорове за възстановяване на наследствени права и накърнени запазени части;
  • Консултация във връзка с изясняването на вида и обема на наследствените права;
  • Консултация и съдействие във връзка с изготвянето на саморъчно или на нотариално завещание;
  • Консултации във връзка с приемане или отказ от наследство;
  • Консултации и представителство във връзка със съдебна или доброволна делба на наследено имущество;
  • Прехвърляне на наследени права и дружествени дялове в търговски дружества или еднолични търговци;
  • Консултации във връзка със семейно право;

Адвокатски услуги. Правни съвети и консултации. Всички права запазени!