Процесуално право

Posted on by

 Процесуално право

Процесуално право

Процесуално право Юридически услуги Адвокат Юрий Митев +359 88 855 38 28, +359 58 603 457 mit_prudence@abv.bg Добрич, ул.Независимост 14, офис 504

  •  Представителство и защита по данъчни, търговски и граждански дела;
  • Представителство пред държавни и общински органи;
  • Обжалване на административни актове и наказания пред горестоящите инстанции;
  • Консултации при извънсъдебни преговори и споразумения;
  • Консултации и представителство при принудително изпълнение по производства;
  • Процесуално представителство  консултации при арбитражни производства;

 

 

 

 

 

Адвокатски услуги. Правни съвети и консултации. Всички права запазени!