Облигационно право и обезщетения

Posted on by

Облигационно право и обезщетения

Облигационно право

Облигационно право – Адвокат Юрий Митев +359 88 855 38 28, +359 58 603 457 mit_prudence@abv.bg Добрич, ул. Независимост 14, ет. 5, офис 504

  • Консултации и представителство при претендиране на обезщетения за пропуснати ползи по договори от всякакво естество;
  • Консултации и представителство на лица пострадали от престъпления;
  • Обезщетения за имуществени и неимуществени вреди при събития с различен характер (ПТП, трудови злополуки, лекарски грешки) и настъпили увреждания (смърт, телесни повреди);
  • Прекратяване и разваляне на договори;

Всички права запазени!