Морско право

Posted on by

Морско право

Морско право

Морско право

  • Консултации във връзка с изготвянето и сключването на договори за превоз на товари;
  • Консултации във връзка с правата на морското превоз на товари и пътници;
  • Консултации във връзка с правата на речния превоз;

Адвокатски услуги. Правни съвети и консултации. Всички права запазени!