Банково право

Posted on by

Банково право

Банково право

Банково право Адвокат Юрий Митев тел. 058 603 457, mit_prudence@abv.bg, гр.Добрич, ул. Независимост 14, ет. 5, офис 504

  • Консултации и представителство във връзка със съдебни искове с банкови институции;
  • Консултации и представителство във връзка с наложени запори; вдигане на запори;
  • Обезпечения, учредяване на особени залози и ипотеки;
  • Защита при предсрочно изискуеми банкови кредити;
  • Представителство и консултации във връзка с арбитражно производство;

Всички права запазени!