Интелектуална собственост

Posted on by

Интелектуална собственост

Интелектуална собственост

Интелектуална собственост

  • Регистрация на марки и географски означения;
  • Авторско право;
  • Консултации и изготвяне на необходими документи и договори във връзка с франчайзинг споразумения;
  • Промишлен дизайн;
  • Консултации и представителство във връзка с преотстъпване на права върху марки, промишлен дизайн и георгафски означения;