Европейско право

Posted on by

Европейско право

Европейско право

Европейско право

  • Процесуално представителство и консултации във връзка с европейското право;

Европейска конвенция по правата на човека

Кога можете да се обърнете към Европейския съд по правата на човека?

Можете да се обърнете към Европейската комисия по правата на човека     когато вашите права са нарушени. Не се разглеждат жалби във връзка с нарушени права от страна на частни публични дружества или физически лица.  Обръщането към Европейския съд по правата на човека е по отношение на нарушени права от държавата или публичната администрация.

Вие можете да се обърнете към Европейския съд по правата на човека когато вашите основни лични права, предоставени от Конвенцията по правата на човека са нарушени пряко.

Жалбоподателят не е задължително да е европейски гражданин, но задължително правата му трябва да са нарушени на територията на страна членка на Европейският съюз, приела да спазва правилата на Конвенцията по правата на човека.

Жалбата се подписва задължително от лицето чийто права са нарушени или от неговият упълномощен адвокат. Анонимни жалби не се разглеждат. Разглеждането на жалбите е безплатно, но от там нататък вие поемате вашите разноски за адвокатски консултации и представителства, както и за кореспонденцията.

Жалбата може да бъде изпращана и по пощата на адрес:

Европейски съд по правата на човека
Съвет на Европа
67075 Strasbourg Cedex
Франция
Факс: +33 (0)3 88 41 27 30