Правно обслужване

Posted on by

Правно обслужване 

Правно обслужване

Правно обслужване – Адвокат Юрий Митев +359 88 855 38 28, +359 58 603 457 mit_prudence@abv.bg Добрич, ул. Независимост 14, ет. 5, офис 504

Абонаментно правно обслужване на юридически лица.

Това е една практична и удобна форма на юридическо обслужване, чрез която ще получите своевременна, бърза и компетентна правна помощ.

Правната помощ, която предлагаме на юридическите лица е насочена към сферата на трудовото, данъчно, банковото, търговското право и др..

Правната помощ която предлагаме на физически лица е насочена в сферата на семейното, наследственото, търговското, гражданското право и др..

 

 

 

Адвокатски услуги. Правни съвети и консултации. Всички права запазени!