Застрахователно право

Posted on by

Застрахователно право

Застрахователно право

Застрахователно право Адвокат Юрий Митев тел. 058 603 457, mit_prudence@abv.bg, гр.Добрич, ул. Независимост 14, ет. 5, офис 504

  • Консултации и представителство при подписване на застрахователни договори;
  • Обезщетения за имуществени и неимуществени вреди, настъпили в резултат на различни видове застрахователни събития;
  • Съдебни искове и дела срещу застрахователи;
  • Получаване на застрахователни обезщетения по сключени застраховки;

Всички права запазени!